Over bandschuurmachines

In tegenstelling tot een "gewone" vlakschuurmachine waarbij snelle bewegingen het schuren veroorzaken, bestaat de bandschuurmachine uit twee rollen. De ene wordt aangedreven door de elektromotor. Over deze rollen wordt een schuurband gespannen. Als men de machine in werking stelt maakt deze band een beweging als van een rupsband, waardoor deze gebruikt kan worden om te schuren. Deze machine is geschikt voor grotere materiaalafname en de kleinere werkstukken. Er is ook een handbandschuurmachine, waarbij de motor en het handvat boven de band zitten. Deze machine wordt over het te schuren oppervlak heen en weer bewogen.

Tips voor het gebruik bij stofafzuiging voor bandschuurmachines:
Hierbij reageer ik op je vragen aangaande stofafzuiging op KEF bandschuurmachines.

Let bij het gebruik van afzuiging altijd goed op:

1: Is de stofzak leeg?
2: Zijn de afzuigbuizen leeg?
3: Zijn de afzuigbuizen goed aangesloten op de machine?

Als u de machine inschakelt, moet de stofzak opbollen en behoorlijk lucht kunnen uitblazen.
Belangrijk is dat de machine het werk moet doen. Dat betekent dat er niet te hard op het werkstuk gedrukt mag worden.
Als er een sterkte vonkenregen ontstaat wordt er te hard gedrukt op de machine.
Dit heeft zeer nadelige gevolgen op het slijpresultaat.

Vooral als met RVS wordt gewerkt ontstaat een forse vonkenregen.
Dit duidt op te hard drukken op het werkstuk, maar ook op een inferieure kwaliteit van de slijpbanden.

Bij een grote vonkenregen kan het residu niet afkoelen en blijft nagloeien in het afzuigtraject.
Hierdoor ontstaat ophopen van residu wat de afzuiging niet weg kan krijgen.

Men kan dit voorkomen door regelmatig op de afzuigbuizen te kloppen en het hele traject te reinigen.
Dit behoort tot de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden!

Bij het gebruik van betere slijpbanden (bijv.: 3M) koelt het werkstuk beter en heeft u minder vonkenregen.

KEF heeft lange ervaring met afzuiging op machine. En de KEF machine beschikken over zeer krachtige motoren.
Maar in sommige omstandigheden is dit niet voldoende. Raadpleeg hiervoor uw dealer!